Navnet SALMA er konstruert, men har opphav fra det latinske navnet på laks, Salmo salar. Navnet SALMA er et merkenavn, og kan ikke brukes av andre lakseprodusenter.

Selvfølgelig har vi samlet alle de beste oppskriftene for deg på et sted. Du finner dem her ved å følge lenken.

Nei, det brukes ikke antibiotika i oppdrett av laks som brukes til SALMA-produksjon.

Bremnes Seashore, som leverer mesteparten av laksen som brukes til SALMA-produksjon, brukte antibiotika for siste gang i 1992. Når vi kjøper laks fra andre oppdrettere, får vi alltid med en fiske-CV som gir detaljerte opplysninger om fiskens liv frem til slakting. Det vil fremkomme av denne CVen om laksen har fått antibiotika i løpet av livet. Vi har ikke mottatt laks som har fått antibiotika i våre produksjonslokaler.

Nei, det finnes ikke palmeolje i SALMA®, og det anvendes ikke palmeolje i fiskefôret til SALMA®.

Den rødbrune randen man ser langs laksefileten er det som kalles rød muskulatur. Den røde muskulaturen er svært næringsrik, og inneholder mer fett (ca. 21 prosent), B-vitaminer, glykogen og nukleinsyrer enn hvit muskel. Grunnen til at den røde muskulaturen er rød i fargen er at den har en litt annen sammensetning av cellekomponenter i muskelcellene enn hvit muskulatur.

Nei. En uåpnet pakke SALMA kan spises rå i hele holdbarhetstiden. Det er en viktig forutsetning at SALMA oppbevares i kjøleskaptemperatur. Kombinasjonen av høye krav til kvalitet på råvaren, og strenge hygieniske produksjonskrav sikrer gourmetkvalitet gjennom hele holdbarhetstiden.

Noen vil hevde at kvaliteten alltid forringes noe på fisk og kjøtt som fryses. Det er med SALMA som med all annen mat: den smaker alltid best når den er fersk. Derfor vil det aller beste være å spise SALMA innenfor holdbarhetstiden uten å fryse produktet først.

SALMA kan fryses, men fet fisk som SALMA bør ikke ligge lenger i fryseren enn tre måneder. Kvaliteten opprettholdes best hvis du tiner SALMA langsomt i kjøleskapet. Det tar ca.10 timer, eventuelt over natten.

“Kald fisk”-metoden innebærer at fisken nedkjøles naturlig i kaldt sjøvann før foredling, og bearbeides umiddelbart etter den hentes opp fra vannet. Lav temperatur gjør at laksen slapper av samtidig som fiskevelferden blir så høy som mulig i perioden før slakting. Dette gir en særlig god kvalitet på fiskekjøttet etter slakting, og gir også en sterkere rødfarge.

SALMA er holdbar i ti dager i kjøleskap (0-4 grader celsius). SALMA-pakken er merket med både slaktedato og siste forbruksdag.

Vi garanterer at det går maksimalt fire timer fra fisken svømmer i sjøen til SALMA-loinen er ferdig vakuumpakket.

Vi garanterer at SALMARAW produseres av dagsfersk fisk.

Jo tidligere under holdbarhetstiden du frøs ned SALMA, jo lenger vil produktet være holdbart etter opptining. Generelt anbefaler vi at du spiser opptint SALMA samme dag eller i løpet av dagen etter du tok produktet ut av fryseren.

Skal du spise SALMA rå, bør den spises samme dag som du åpnet pakningen. Skal du tilberede SALMA bør den spises senest tre dager etter at pakken ble åpnet, og i alle tilfeller innen holdbarhetsdatoen.

En oppdrettsmerd er konstruert ved hjelp av en stor not (en slags garnpose) som går dypt ned i sjøen og holdes oppe av flyteelementer i en ramme. Moderne oppdrettsmerder er ofte sirkelformede.

SALMA som oppbevares i kjøleskap (0-4 grader celsius) kan spises rå i hele holdbarhetstiden. Vi kan ikke garantere for produktets kvalitet utenfor holdbarhetstiden.

Fiskevelferd og fiskehelse er svært viktig, og vi arbeider kontinuerlig for å sikre at fisken trives. Som matprodusenter er det viktig for oss at fisken lever et godt liv, og at vi kan tilby et sunt og godt produkt til kundene våre. Gjennom hele produksjonsprosessen er fiskens helse og trivsel den beste garantien for å kunne levere mat av svært høy kvalitet.

Oppdrettsnæringen har de siste 40 årene utviklet stadig bedre metoder for å drive oppdrett av laks. Teknologien gjør det mulig å holde fiskevelferden høy, og levere fersk laks av topp kvalitet hele året rundt. Bremnes Seashore AS, som produserer SALMA, er en pioner i næringen når det kommer til fiskevelferd, og arbeider kontinuerlig med innovasjon for å sikre stadig bedre fiskevelferd og fiskehelse.

Den delen av fisken som ikke benyttes i produksjonen av SALMA, brukes til andre produkter og selges i andre markeder. Buklisten selges til forbrukere i Østen, mens hode og skinn brukes til å produsere ulike proteinprodukter og fiskeoljeprodukter. Resten benyttes gjerne til dyrefôr. Hele fisken kommer til nytte i en eller annen form, og ingenting går til spille.

Laksen ankommer produksjonsanleggene med brønnbåt, og flyttes til store ventemerder like ved slakteriet. Etter ett til tre døgn i ventemerd flyttes laksen til et stort kar på land med kaldt sjøvann. Oppholdstiden i karet på land kaller vi naturlig kjøling. Laksen er tilpasset et liv i kaldt vann og trives godt i det, og har en roligere adferd i det kalde vannet. Laksen er vekselvarm, det vil si den tilpasser seg relativt raskt til de nye omgivelsene. Den får en kroppstemperatur som er tilnærmet lik vanntemperaturen. Etter at temperaturen har sunket ned mot to grader Celsius flyttes laksen inn til slakteriet ved hjelp av en hevert (slange med stor diameter) med kaldt sjøvann. Hver og en fisk bedøves med et raskt elektrosjokk i en maskin, og bløgges for hånd umiddelbart etterpå. En rolig og kald laks sikrer en høy kvalitet på produktet.

Hvor kommer navnet SALMA fra?

Navnet SALMA er konstruert, men har opphav fra det latinske navnet på laks, Salmo salar. Navnet SALMA er et merkenavn, og kan ikke brukes av andre lakseprodusenter.

Har dere forslag til noen gode oppskrifter jeg kan bruke SALMA til?

Selvfølgelig har vi samlet alle de beste oppskriftene for deg på et sted. Du finner dem her ved å følge lenken.

Brukes det antibiotika i oppdrett av laks som brukes til SALMA-produksjon?

Nei, det brukes ikke antibiotika i oppdrett av laks som brukes til SALMA-produksjon.

Bremnes Seashore, som leverer mesteparten av laksen som brukes til SALMA-produksjon, brukte antibiotika for siste gang i 1992. Når vi kjøper laks fra andre oppdrettere, får vi alltid med en fiske-CV som gir detaljerte opplysninger om fiskens liv frem til slakting. Det vil fremkomme av denne CVen om laksen har fått antibiotika i løpet av livet. Vi har ikke mottatt laks som har fått antibiotika i våre produksjonslokaler.

Er det palmeolje i SALMA?

Nei, det finnes ikke palmeolje i SALMA®, og det anvendes ikke palmeolje i fiskefôret til SALMA®.

Hva er brunmuskel?

Den rødbrune randen man ser langs laksefileten er det som kalles rød muskulatur. Den røde muskulaturen er svært næringsrik, og inneholder mer fett (ca. 21 prosent), B-vitaminer, glykogen og nukleinsyrer enn hvit muskel. Grunnen til at den røde muskulaturen er rød i fargen er at den har en litt annen sammensetning av cellekomponenter i muskelcellene enn hvit muskulatur.

Må SALMA fryses før jeg kan spise den rå?

Nei. En uåpnet pakke SALMA kan spises rå i hele holdbarhetstiden. Det er en viktig forutsetning at SALMA oppbevares i kjøleskaptemperatur. Kombinasjonen av høye krav til kvalitet på råvaren, og strenge hygieniske produksjonskrav sikrer gourmetkvalitet gjennom hele holdbarhetstiden.

Har SALMA samme kvalitet etter at den har vært frosset?

Noen vil hevde at kvaliteten alltid forringes noe på fisk og kjøtt som fryses. Det er med SALMA som med all annen mat: den smaker alltid best når den er fersk. Derfor vil det aller beste være å spise SALMA innenfor holdbarhetstiden uten å fryse produktet først.

Kan SALMA fryses? Hvor lenge kan den ligge i fryseren?

SALMA kan fryses, men fet fisk som SALMA bør ikke ligge lenger i fryseren enn tre måneder. Kvaliteten opprettholdes best hvis du tiner SALMA langsomt i kjøleskapet. Det tar ca.10 timer, eventuelt over natten.

Hva innebærer naturlig nedkjøling av fisken?

“Kald fisk”-metoden innebærer at fisken nedkjøles naturlig i kaldt sjøvann før foredling, og bearbeides umiddelbart etter den hentes opp fra vannet. Lav temperatur gjør at laksen slapper av samtidig som fiskevelferden blir så høy som mulig i perioden før slakting. Dette gir en særlig god kvalitet på fiskekjøttet etter slakting, og gir også en sterkere rødfarge.

Hvor lang holdbarhet har SALMA?

SALMA er holdbar i ti dager i kjøleskap (0-4 grader celsius). SALMA-pakken er merket med både slaktedato og siste forbruksdag.

Hva menes med «firetimersgarantien»?

Vi garanterer at det går maksimalt fire timer fra fisken svømmer i sjøen til SALMA-loinen er ferdig vakuumpakket.

Vi garanterer at SALMARAW produseres av dagsfersk fisk.

Hvor lenge kan opptint SALMA ligge i kjøleskapet?

Jo tidligere under holdbarhetstiden du frøs ned SALMA, jo lenger vil produktet være holdbart etter opptining. Generelt anbefaler vi at du spiser opptint SALMA samme dag eller i løpet av dagen etter du tok produktet ut av fryseren.

Hvor lenge kan åpnet pakning ligge i kjøleskapet?

Skal du spise SALMA rå, bør den spises samme dag som du åpnet pakningen. Skal du tilberede SALMA bør den spises senest tre dager etter at pakken ble åpnet, og i alle tilfeller innen holdbarhetsdatoen.

Hva er en oppdrettsmerd?

En oppdrettsmerd er konstruert ved hjelp av en stor not (en slags garnpose) som går dypt ned i sjøen og holdes oppe av flyteelementer i en ramme. Moderne oppdrettsmerder er ofte sirkelformede.

Kan man spise SALMA etter siste forbruksdag?

SALMA som oppbevares i kjøleskap (0-4 grader celsius) kan spises rå i hele holdbarhetstiden. Vi kan ikke garantere for produktets kvalitet utenfor holdbarhetstiden.

Er fiskevelferd og fiskehelse viktig i produksjon av SALMA?

Fiskevelferd og fiskehelse er svært viktig, og vi arbeider kontinuerlig for å sikre at fisken trives. Som matprodusenter er det viktig for oss at fisken lever et godt liv, og at vi kan tilby et sunt og godt produkt til kundene våre. Gjennom hele produksjonsprosessen er fiskens helse og trivsel den beste garantien for å kunne levere mat av svært høy kvalitet.

Oppdrettsnæringen har de siste 40 årene utviklet stadig bedre metoder for å drive oppdrett av laks. Teknologien gjør det mulig å holde fiskevelferden høy, og levere fersk laks av topp kvalitet hele året rundt. Bremnes Seashore AS, som produserer SALMA, er en pioner i næringen når det kommer til fiskevelferd, og arbeider kontinuerlig med innovasjon for å sikre stadig bedre fiskevelferd og fiskehelse.

Hva skjer med resten av laksen som ikke benyttes som SALMA?

Den delen av fisken som ikke benyttes i produksjonen av SALMA, brukes til andre produkter og selges i andre markeder. Buklisten selges til forbrukere i Østen, mens hode og skinn brukes til å produsere ulike proteinprodukter og fiskeoljeprodukter. Resten benyttes gjerne til dyrefôr. Hele fisken kommer til nytte i en eller annen form, og ingenting går til spille.

Hvordan slaktes laksen?

Laksen ankommer produksjonsanleggene med brønnbåt, og flyttes til store ventemerder like ved slakteriet. Etter ett til tre døgn i ventemerd flyttes laksen til et stort kar på land med kaldt sjøvann. Oppholdstiden i karet på land kaller vi naturlig kjøling. Laksen er tilpasset et liv i kaldt vann og trives godt i det, og har en roligere adferd i det kalde vannet. Laksen er vekselvarm, det vil si den tilpasser seg relativt raskt til de nye omgivelsene. Den får en kroppstemperatur som er tilnærmet lik vanntemperaturen. Etter at temperaturen har sunket ned mot to grader Celsius flyttes laksen inn til slakteriet ved hjelp av en hevert (slange med stor diameter) med kaldt sjøvann. Hver og en fisk bedøves med et raskt elektrosjokk i en maskin, og bløgges for hånd umiddelbart etterpå. En rolig og kald laks sikrer en høy kvalitet på produktet.